Diplom i ledelse

I Danmark kan du fået et diplom i ledelse også kaldt en diplomlederuddannelse, som er et koncept i samme stil som en MBA, dog mindre krævende.

Et diplom i ledelse styrker dine kompetencer indenfor det personlige lederskab, strategi og strukturledelse.

Uddannelsen har fokus på det erhvervslige, og du vil få nye værktøjer og redskaber til dit daglige virke som leder. Uddannelsen er især målrettet nuværende samt kommende ledere i både den private og offentlige sektor

Om uddannelsen

Et diplom i ledelse handler om ledelse i forhold til dine medarbejdere og ikke mindst din virksomhed som organisation. Du vil på uddannelsen blandt andet lærer at arbejde professionelt med ledelse og håndterer forskellige organisatoriske problemstillinger.

Normalt vil der findes 3 forskellige retninger man kan vælge, dog kan uddannelsen også gennemføres uden en decideret retning:

  • Ledelse af velfærdsteknologi
  • Skoleledelse
  • Sundhedsledelse

Selve undervisningsformen er en blanding af forelæsninger, kursus og gruppearbejde.

Hvert modul afsluttes med en eksamen, hvilket betyder at man er påtvunget til at følge med under hele projektlederuddannelsen, og desuden afsluttes det hele med én eksamen.

Udbydere og priser

Der er flere forskellige udbydere af diplomlederuddannelsen i Danmark, og uddannelsen er brugerbetalt, i det staten ikke betaler for denne. Ifølge UG.dk koster uddannelsen cirka 70.000 kroner, dog kan du søge SVU. SVU er Statens voksenuddannelsesstøtte. Her er flere betingelser dog gældende, og betyder at du for eksempel ikke kan få SVU, hvis du har en uddannelse på et højere niveau.

Diplomlederuddannelsen styrker dine kompetencer indenfor det personlige lederskab, strategi og strukturledelse.

Uddannelsen har fokus på det erhvervslige, og du vil få nye værktøjer og redskaber til dit daglige virke som leder. Uddannelsen er især målrettet nuværende samt kommende ledere i både den private og offentlige sektor