Grundtvig

Grundtvig-programmet gav tilskud til voksenuddannelse, folkeoplysning og livslang læring.

N.F.S.Grundtvig (1783-1872) har givet navn til programmet.  Han var præst og salmedigter, politiker og skolemand. Hans ærinde var oplysning, og højskolerne bredte sig ud over det ganske land. Det var ham, der lancerede udtrykket ”skolen for livet”: Det man lærer, skal man kunne bruge i sin hverdag, og lærdom er vigtig hele livet. Grundtvig-programmet var en del af EUs Program for Livslang Læring(LLP).

Under Grundtvig-programmet var der flere tilskudsmuligheder:

 • Efteruddannelse for lærere o.a. med aktiv praksis inden for voksnes læring. Ansøgningsfrister i 2007: 30. marts, 31. maj og 31. oktober.
 • Kontaktseminarer med henblik på at finde samarbejdspartnere til et Læringspartnerskab. Ansøgningsfrist: Varierende, se opslag.
    
 • Forberedende besøg med henblik på at møde kommende samarbejdspartnere og udarbejde planer for et Læringspartnerskab. Ansøgningsfrist: 2 måneder før afrejse.
    
 • Læringspartnerskaber er projekter mellem organisationer fra tre lande, der samarbejder om at fremme voksne læring. Ansøgningsfrist: den 30. marts.
   
 • Praktik i udlandet for nye voksenundervisere – fra 2008.
 • Individuelle ophold i udlandet for kursister o.a. – fra 2008.

Grundtvig-programmets formål og målgruppe

Grundtvig gav mulighed for at udveksle erfaringer og idéer på tværs af Europa om både formelle, ikke-fomelle og uformelle læringsaktiviteter for voksne.

Grundtvig havde til formål på alle niveauer at skabe nye muligheder for voksnes læring mhp. øget selvtillid, fortsat uddannelse og kvalificering, bedre muligheder for job og beskæftigelse, deltagelse og aktivt medborgerskab, interkulturel dialog og bidrag til fællesskab.

Aktiviteter, der har fokus på voksne med kort uddannelsesbaggrund, fx voksne, som mangler basale færdigheder eller ikke har afsluttet et grundskoleforløb eller af andre grunde er økonomisk og socialt sårbare, prioriteres generelt højt.

Grundtvigs målgruppe er alle over 25 år, men også unge voksne fra 16-24, som ikke har haft held med folkeskolens og ungdomsuddannelsernes sædvanlige tilbud.

Author

Jens Olesen har en PhD i Økonomi fra Københavns universitet. Han er til daglig skribent på Ciriusonline.

Write A Comment