Københavnerprocessen

Københavnerprocessen er et omfattende projekt, der skal styrke det europæiske samarbejde indenfor erhvervsuddannelserne.

Processen skal øge bevægelighed, viden om hinandens uddannelser, tværnational merit og anerkendelse samt samarbejde om kvalitetssikring.

På denne side kan du søge information om Københavnerprocessen og holde dig orienteret om initiativer, der knytter sig til processen i og udenfor Danmark.

Københavnerprocessen udspringer af EU` s overordnede målsætning om at Europa i år 2010 skal være den mest dynamiske og konkurrencestærke videnbaserede økonomi i verden. Processen blev lanceret med Københavner-erklæringen fra november 2002. Her forpligtede undervisningsministre fra 31 europæiske lande sig til et forstærket samarbejde på erhvervsuddannelsesområdet. 

Erklæringen indeholder fire hoved-prioriteter:

På siderne kan du finde information om de fire indsatsområder, læse om aktiviteter i Danmark og finde links til arbejdsgrupper, projekter m.m. både i og udenfor Danmark.

Københavner-erklæringen
Læs den fulde erklæring.

Københavner-erklæringen – status i Danmark
Læs om regeringens initiativer, der udmønter Københavner-erklæringens mål og indhold.

Tekniske arbejdsgrupper
Der blev i begyndelsen af 2003 nedsat tre fælles europæiske arbejdsgrupper indenfor indsatsområderne Transparens, Anerkendelse og Kvalitet. Der er dansk deltagelse i grupperne for Anerkendelse og Kvalitet. Læs om grupperne og find links til deres produkter.