Undervis i USA

Danske lærere kan undervise et år på en amerikansk skole.

Den amerikanske organisation Visiting International FacultyVIF, har som formål at give lærere fra andre lande mulighed for at undervise 1-3 år i en amerikansk skole. Programmet omfatter undervisning  i elementary schoolmiddle school eller high school, som tilsammen dækker 1-12. klassetrin. De fleste udenlandske lærere underviser på de mindre klassetrin.

Hvem

VIF-programmet er åbent for alle som har en læreruddannelse fra seminarium eller universitet, har mindst 2 års erhvervsfaring som lærer, og har gode engelskkundskaber. Derudover er det nødvendigt at have et kørekort og erfaring som bilist, for uden bil er det vanskeligt at klare sig i hverdagen i USA. Fra Danmark kan både lærere fra grundskolen, gymnasiet og andre ungdomsuddannelser melde sig. Hvor

De udenlandske lærere ansættes på lokale skoler fortrinsvis i staterne i det østlige USA – New Jersey, Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia og Florida, men der er også muligheder i Californien og Colorado. De fleste kommer til  North Carolina, hvor VIF blev startet  i 1987. 

Løn 

De udenlandske lærere ansættes i det amerikanske skolevæsen på vilkår der svarer til deres amerikanske kollegers, og det vil normalt være muligt at opretholde en god levestandard. Det forudsætter dog at man ikke samtidig har store faste udgifter i Danmark, eksempelvis til husleje. 

Rejse og forsikring

VIF-programmet sørger for rejse frem og tilbage, visum og  forsikringer. Desuden hjælper programmet med at finde bolig og skaffe bil, og hver udenlandsk lærer får en lokal rådgiver som hjælper med praktiske ting og med at blive introduceret til skolen, lokalsamfundet og til arbejdet som lærere i USA. 

Familien med

Der er mulighed for at tage familie med på udvekslingsopholdet, og ægtefæller får normalt også arbejdstilladelse i USA. Hvis begge ægtefæller er lærere, kan det i nogle tilfælde lykkes at skaffe arbejde som lærere til begge gennem VIF. 

Om VIF

VIF er den største lærerudvekslingsorganisation i USA, og den formidler årligt udvekslingsophold til mere end 1700 udenlandske lærere fra en lang række lande verden over – flest fra Latinamerika og Europa. Opholdene varer i første omgang 1 år, men med mulighed for forlængelse i op til 3 år.

VIF gør meget ud af at matche ansøgerne med de tilbud om ansættelse som kommer fra de amerikanske skoler, således at opholdene bliver til glæde og udbytte for begge parter. Ansøgere har mulighed for at ønske ophold i bestemte stater, og der er mulighed for at vælge ophold i storbyer, mindre byer eller landdistrikter. Om alle ønskerne kan opfyldes, afhænger blandt andet af hvilke fag man kan undervise i, og på hvilke klassetrin. For eksempel er der stor efterspørgsel efter lærere der kan undervise i matematik og naturfag på mellemtrin og i de ældre klasser, men der søges lærere i mange andre fag. 

Det opfattes som stor gevinst for amerikanske skoler at få en udenlandsk lærer. Elever i USA kommer sjældent til udlandet, og de får derfor ikke den kontakt med andre kulturer som rejser medfører. Større udsyn og kendskab til andre kulturer er noget af det udenlandske lærere kan være med til give eleverne, og lærerne forventes derfor også at fungere som kulturelle ambassadører for det land de kommer fra.