Archive

februar 2021

Browsing

Tilskud til udvekslingsophold for unge under 18 år. Ordningen medfører, at unge under 18 år, der skal på et udvekslingsophold i udlandet i et helt skoleår, kan få et statstilskud på 10.000 kr. som bidrag til at betale udgiften til den udvekslingsorganisation, der arrangerer opholdet. Planlægningen og gennemførelsen af et udvekslingsophold er alene et aftaleforhold mellem den unges forældre og den pågældende rejsearrangør. CIRIUS har ingen mulighed for at garantere for opholdets indhold og kvalitet. CIRIUS…

Grundtvig Grundtvig-programmet gav tilskud til voksenuddannelse, folkeoplysning og livslang læring. N.F.S.Grundtvig (1783-1872) har givet navn til programmet. Han var præst og salmedigter, politiker og skolemand. Hans ærinde var oplysning, og højskolerne bredte sig ud over det ganske land. Det var ham, der lancerede udtrykket ”skolen for livet”: Det man lærer, skal man kunne bruge i sin hverdag, og lærdom er vigtig hele livet. Grundtvig-programmet var en del af EUs Program for Livslang Læring(LLP). Under Grundtvig-programmet var der flere tilskudsmuligheder: Efteruddannelse for…